NEWS

Aktar Hidma u Rizultati Posittivi mill-Mgarr Karate Club (MKC)

By Malta Karate Federation | In News | on June 21, 2013

It-Tieni Post ghall-MKC fil-Kampjonati Nazzjonali tal-Karate,

16-17 Marzu, 2013: 10 First, 11 Second, 7 Third Places:

s5

Kata First Place:  Sarah Marie Scerri, Deborah Zammit, Owen Galea, Luke Galea, Gabriel Camilleri, Lara Buttigieg,

Kata Second Place:   Neil Galea, Anthea Baldacchino, Ella Fiorini, Maria Galea, Sarah Galea,  Maria Muscat, Carl Muscat, Team  Kids Yellow (Miguel-Ella-Sarah Marie),  Team Kids Blue (Sarah-Owen-Daniel),  Team Browns (Luke-Carl-Benjamin)

Kata Third Place:  Alexandra Gatt, Isaac Pisani, Miguel Chetcuti, Daniel Mifsud, Kurt Camilleri, Mark Fenech

Kumite First Place:  Carl Muscat, Luke Galea, Benjamin Zammit, Mgarr Team Kumite A (Luke-Carl-Gabriel)

Kumite Second Place:   Gabriel Camilleri    Kumite Third Place:  Sarah Galea

Grazzi mill-qalb lill-genituri kollha tas-sapport kontinwu taghhom u b’mod partikulari lil Audrey Zammit, Joe u Stephen Grima, Lucienne u Jean-Pierre Mifsud, Charmaine Chetcuti, Rita Galea, Miriana Vella, Michael Groves, Kenneth Abela u ohrajn  ghall-ghajnuna taghhom waqt il-Competition.   Morna tajjeb grazzi ghat-TEAM EFFORT kollu li sar.(T.E.A.M. = Together Everyone Achieves More)

 

Nghinu Id-Dar tal-Providenza – Maratona Sports 2013

s6bs6a

 

Kull sena,  MKC jaghti s-sehem tieghu fil-Maratona Sports b’risq id-Dar Tal-Providenza. Din is-sena ipprezentajna s-somma sabiha ta’ Euro 2,740 ghal dan il-ghan nobbli. MKF President, Mr Kenneth Abela, jaghti din d-donazzjoni lill-Mrs Mary Vella, Presidenta Oratorju Mgarr,  waqt  club training session, il-Hamis, 21st Marzu 2013. B’kollox gbarna ‘l fuq minn Eur 24, 500 tull dawn l-ahhar 14-il sena.

 

Scotland – Edinburgh  Open Karate Competition -27/28 April 2013:

1 Gold, 3 Silver, 8 Bronze ghat-Team Malti

 

s7a s7b

 

Wirja tajba hafna mit-Team Malti tal-Karate, fl-Scotland Open Karate Champs,  27/28 April, 2013.   Fost it-team Malti kellna 4 membri mill-MKC: Sensei James Galea bhala wiehed mill-Coaches + Veteran Competitor 3rd,    Luke Galea 3rd Kata, 3rd Kumite, Sarah Galea 3rd Kata  u  Daniel Mifsud 2nd Kumite.

Il-Membri l-ohra tat-Team kienu: Joe Tanti u Frankie Vella bhala Coaches, Michelle Vella (Head of Delegation) u l-atleti f’dawn il-postijiet:   1 GOLD :Sean Micallef,  3 SILVER:  Travis Sciberras, Sean Micallef & Keelan Azzopardi,  8 BRONZE:Joelle Farrugia, Matteo C. Bond, Thomas Pisani, Matthew Vella, Jacob Camilleri.   Kyle Gauci,Benjamin Tonna.

 

Excellence Trophy Award – Ghall- Studenti b’Attitudni

mill-Aqwa, Habrieka, Ezemplari, Persistenti u Dixxiplinati

Nifirhu mill-qalb lir-Rebbieha ricenti taghna tal-Excellence Trophy Award

 

s8Sarah Galea – wirjiet tajbin hafna u persistent f’Basel – Switzerland (Settembru 2012), fil-Kampjonati Nazzjonali (Marzu 2013),  u f’Edinburgh – Scotland (April 2013), flimkien ma’ Daniel  Mifsud u Luke Galea, li ukoll rebhu l-Excellence Trophy fil-passat, ghall-progress qawwi li ghamlu bhala atleti u anke akkademikament. Bravi tassew! 

s9Deborah Zammit – Prestazzjoni mill-aqwa fil-Kampjonati Nazzjonali  (Marzu 2013)  fejn rebhet l-Ewwel Post fil-Kata,  wara  li kien ilha tibni hafna f’competitions  passati,minghajr ma taqta’  qalbha. Brava hafna!

No Comments to "Aktar Hidma u Rizultati Posittivi mill-Mgarr Karate Club (MKC)"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

COPYRIGHT ©MKF 2022. ALL RIGHTS RESERVED.
DESIGNED WITH LOVE BY DESIGN THE ROCK.