NEWS

Jum Memorabli ghal dawn il-Black Belts Godda

By Malta Karate Federation | In News | on September 21, 2013

13-il atleta, b’etajiet varji minn 14 sa 59 sena, qaghdu ghal-ezami tal-Black Belt organizzat mIl-Malta Karate Federation fl-Mgarr Karate Club, is-Sibt 6 ta’ Lulju, 2013. Dan ser jibqa jum memorabli ghal dawn l-atleti, 6 minnhom mill-Mgarr Karate Club,  li lkoll ghaddew b’success minn dan l-ezami, wara snin ta’ tahrig dixxiplinat, li intensifika sew tull dawn l-ahhar 6 xhur.

 

s1

6 Lulju 2013 Mgarr Karate Club : It-13 il-atleta ferhanin u sodisfatti wara li ghaddew b’success  mill-ezami tal-Black Belt,  flimkien mal-assistenti , familjari u l-Examining Board tal-MKF, maghmul minn Sensei Anthony Zammit (6th Dan), James Galea (5th Dan), Edward Aquilina (4th Dan) u Jason Edwards (4th Dan), flimkien mal-President Mr Kenneth Abela Sensei Michelle Vella (3rd Dan – MKF Committee).

 

It-13 il-atleta huma:

First Dan Black Belt:  Michaela Rapa 14, Rebecca Spiteri 14, Abigail Galea 14, Luke Galea 14, Gabriel Camilleri 17, Samantha Muscat 20, Carl Muscat 21, Malcolm Zammit 22, Brian Abela 51,

2nd Dan Black Belt:  Lino Spiteri 57, Damian V Linicker 44, David Pulis 35

3rd Dan Black Belt: Stephen Grima 25.

 

s2

Is-6 atleti mill-Mgarr Karate Club li hadu l-Black Belt:  Luke Galea 14, Gabriel Camilleri 17, Carl Muscat 21, Brian Abela 51 (kollha 1st Dan),  David Pulis 35 (2nd Dan) u Stephen Grima 25 (3rd Dan) flimkien ma’ Sensei James (5th Dan)  u Sensei Joe (3rdDan). “Jien ferhan hafna li bil-ghajnuna t’Alla u tal-assistenti tieghi irnexxielna inwasslu dawn l-atleti dedikati taghna sa dan il-livell, li jirrifletti bzulija, commitment u dixxiplina minn nahat kollha, inkluz il-Federation u l-familjari taghna ilkoll. Grazzi mill-qalb u prosit tassew.” (Sensei James)

 

Aktar tahrig  ma’ ghalliema barranin ghall-atleti taghna

s3

7-8 ta’ Gunju 2013,  Mgarr Karate Club: Nihon Tai Jitsu Self Defense Seminar mal-Master Ungeriz Guzstav Vikartoczky 6th Dan, flimkien ma Sensei Zsolt 3rd Dan NTJ.   Presenti fost l-ohrajn kien hemm ukoll  Sensei  Nagy  (Malta Kyokushinkai Karate),  Sensei Joe u James,  Sensei Dario Chircop, Sensei Damian Cacciatolo u Szilvi Vikartoczky. Dan is-seminar serva ukoll bhala preparazjoni bzonnjuza ghall-Charlon, Damian, Martin, Kevin, Joe U james li f’Settembru 2013 ghandhom Black Belt Grading iehor.

 

s4

26-28 Lulju 2013,  Coastline Hotel – MKF Summer Training Camp mal-Maestro Torre 7th Dan u Giuseppe Bartolo 5th Dan:  Maestro Bartolo, Gabriel Camilleri,  Lara Buttigieg,  Sensei James,  Luke Galea, Benjamin Zammit,  Maestro Torre, Jeandre Portelli, Carl Muscat, Lee Morris, Deborah Zammit, Sarah Galea, Tamara Vassallo, Daniel Mifsud, Alexandra Gatt, Maria Galea, Jacob Deguara.

No Comments to "Jum Memorabli ghal dawn il-Black Belts Godda"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

COPYRIGHT ©MKF 2022. ALL RIGHTS RESERVED.
DESIGNED WITH LOVE BY DESIGN THE ROCK.